Help

Uživatelský návod webového portálu HELIOS Green

1) Přihlašování a výběr serveru HELIOS Green

Na přihlašovací obrazovce vyplňte svoje přihlašovací údaje, které vám zaslal / vygeneroval administrátor. Po kliknutí na tlačítko přihlásit vás aplikace přesměruje na uvítací obrazovku, dashboard, nebo na předem zvolený přehled.

Pokud je k aplikaci připojeno více databází, zobrazí se nabídka pro výběr. Pokud potřebujete obnovit zapomenuté heslo, stačí kliknout na odkaz v dolní části obrazovky a vyplnit vaše přihlašovací jméno a mailovou adresu, zadanou v HELIOS Green.

Sample Photo

2) Nastavení

Po kliknutí na ikonu nastavení lze vybrat z přiřazených profilů. Na každém profilu je výběr z jiných nabídek v menu a zároveň se může lišit vzhled jednotlivých formulářů.

Počet profilů se může u jednotlivých uživatelů lišit, záleží na konkrétním nastavení v HELIOS Green. Pokud vám některý z používaných profilů chybí, je nutné kontaktovat administrátora HELIOS Green pro jeho doplnění.

Sample Photo

Po kliknutí na uživatele se zobrazí přihlašovací informace, unikátní identifikátor, jazyk uživatele a informace o připojení k serveru. Je zde možné změnit profil a heslo uživatele.

Sample Photo

Pokud s portálem již nebudete pracovat, je doporučeno se odhlásit. Pokud nebudete delší dobu portál používat, dojde k automatickému odhlášení z bezpečnostních důvodů.

3) Práce s přehledem

3.1) Akce nad záznamem

Nad přehledem se může zobrazit následující nabídka(Záleží na nastavení v HELIOS Green. U některých přehledů není možné vykonávat některé z následujících činností):

Sample Photo

A) Záznam – Jsou zde možnosti pro nový záznam, smazání záznamu nebo zobrazení detailu (Zobrazit detail můžete také dvojklikem na řádek v přehledu). Je zde také možné nahrát soubor.

B) Šablony – Zde je výběr z tiskových šablon. Označte záznam, na který chcete šablonu použít a vyberte šablonu z nabídky. Portál vám následně nabídne stažení dokumentu ve formátu PDF.

C) Funkce – Vyberte kliknutím záznam a z menu zvolte funkci, která se má nad záznamem provést (Některé funkce je možné pouštět pouze nad položkami a zobrazují se pouze na detailu záznamu)

D) Filtry – Výběr z přednastavených rychlých filtrů

3.2) Filtrování a řadění

Kliknutím na název sloupce se seřadí přehled podle vybraného sloupce – Značí to šipka vedle nadpisu sloupce. Pokud klikneme znovu na ten samí sloupec, seřazení se obrátí.

Sample Photo

Filtrování přehledu podle jednotlivých sloupců se zobrazí po kliknutí na ikonu trychtýře napravo od sloupce. Vyberte typ filtru, zadejte hodnotu a klikněte na tlačítko filtrovat.

Sample Photo

Pokud je filtr aktivní, je sloupec podbarven modrou barvou a lze jej zrušit v nabídce.

Sample Photo

Aktivních může být i více filtrů najednou. Zrušení všech filtrů je možné vyvolat v nabídce v pravém horním rohu přehledu.

Sample Photo

Přehled je také možné vyexportovat v podobě CSV souboru (Excel tabulka). Vyberte strany k exportu a klikněte na tlačítko Export.

Sample Photo

4) Práce na detailu

4.1) Záložky

Formulář může být rozdělen záložkami. Kliknutím je možné se mezi nimi přepínat. Na každé záložce je možno editovat rozdílné atributy.

Sample Photo

4.2) Navazování vztahů

Na formulář lze navazovat statické a dynamické vztahy na další záznamy. Statický vztah je označen modrým pruhem na dolní části textového pole.

Sample Photo

Dvojitým kliknutím do textového pole nebo označením (pole se modře podbarví) a stisknutím CTRL + Enter se otevře nabídka pro navázání do vztahu.

Sample Photo

V sekci zvolte pořadač a z následující tabulky vyberte záznam, které potřebujete navázat.

Sample Photo

Dvojitým kliknutím vyberete záznam k navázání.

Dynamické vztahy se navazují ve vysouvacím okně vpravo na stránce (Pokud se záložka nezobrazuje, daný záznam nepodporuje dynamické vztahy).

Sample Photo

Kliknutím na řádek s označením "+ Nový záznam" portál nabídne dialogové okno se seznamem možných záznamů k navázání. Kliknutím na červený krížek (x) dochází k odvázání záznam.

Oranžově obarvené kategorie jsou záznamy dokumentů (externí soubory). Po kliknutí na záznam se dokument nabídne ke stažení.

Sample Photo

4.3) Položky

Některé formuláře podporují přidávání, smazaní a prohlížení položek. Položky se vždy nacházejí ve spodní části formuláře.

Sample Photo

Kliknutím na záložku položky se zobrazí menu akcí – Přidat, Smazat či zrušit výběr položek.

Sample Photo

! Je doporučeno záznam uložit před a po přidání položek, jinak může dojít k chybě při pokusu o uložení. !